Çöp Kamyonu Teknik Özellikleri

Çöp kamyonu teknik özellikleri, alım yapan ilgili kurumlar tarafından genellikle teknik şartname şeklinde belirlense de bu konuda en yetkin merci doğal olarak üreticilerdir. Şahlan olarak şu teknik özelliklerde çöp kasalarını üretmekteyiz:

 • Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı ISO 9001 belgesine sahip olarak üretim yapılır. ISO 9001 belgesi üretimin yanı sıra satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsamaktadır.
 • Yürürlükte bulunan Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahip olarak üretim yapılır.
 • Araçların üzerine 2006/42 sayılı Makine Emniyet Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretildiğine dair CE uygunluk etiketi konulmaktadır.
 • Kullanım hataları hariç hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları 2 yıl süre ile garantilidir.
 • Şahlan, aracın ve üst yapının, Karayolları Trafik Kanununa, AİTM’ye uygun olarak üretildiğini belgeleyen tescil için gerekli TSE onaylı üst yapı projesini hazırlatır ve muayenede hazır bulundurur.
 • TSE onaylı üst yapı projesinde veya proje eki uygunluk beyanında araçların yürürlükte bulunan TS EN 1501-1 standardına uygun olarak üretildiği belirtilir.
 • Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarında yağlama şeması ve üst yapının kullanımı ile ilgili kumanda düğmelerini açıklayıcı etiketlere sahiptir.
 • Şahlan kalite, satış sonrası, hizmet yeterlilik belgelerini dosya halinde ilgili kurumlara sunmaktadır.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP ARACI (HSÇK) GÖVDE ÖZELLİKLERİ

 •  Estetik form verilmiş dışa bombeli yan saclar, tavan sacı ve taban sacı, St52 kalite veya muadili sacdan üretilmektedir.
 • Kasa hacmine göre sac kalınlığı Şahlan standartlarında müşteri onayından sonra belirlenmektedir.
 • Gövde önünde taban altında havuz oluşturularak buradan pis su tahliye çıkışı yapılmaktadır.
 • Gövdenin taban, tavan, ön ve arka köşegenleri en az 3 mm kalınlıkta St52 kalite veya muadili sacdan bükme U kesitli yeterince profil ile takviye edilmektedir.
 • Gövde altında St52 veya muadil kalite sacdan veya tek parça yardımcı şasi uygulanmakta ve araç şasisine burulma özelliğini bozmayacak ve bu nedenle gerilim yaratmayacak şekilde teknolojisine uygun biçimde esnek bağlantı ile bağlanmaktadır. Taban traversleri alt şasiden gömme biçimde geçirilerek taban sacının alt şasi kollarından da destek alması sağlanmaktadır. Kasa hacmine göre yardımcı şase sac kalınlığı Şahlan standartlardında müşteri onayından sonra belirlenmektedir.
 • Gövde tavanında ekipmanın gerektiğinde sökülmesinde kullanılacak uygun mapalar uygulanmaktadır.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) ARKA KAPAK ÖZELLİKLERİ

 • Arka kapak, gövdeye arka üstten menteşeyle bağlanmış ve hidrolik silindirlerle yukarı doğru açılmaktadır, arka kapak kapatıldığında otomatik olarak kilitlenmektedir, kilit kulakları gövde arka altına yerleştirilmekte, hidrolik silindirler, arka kapak menteşeleri ve kilitler aynı eksende yerleştirilerek kasıntılar ve çarpılmalar önlenmektedir. Saclar St52 veya muadil kalitesinde olmaktadır.
 • Gövde ile sızdırmazlığın temini için, arka kapak ile gövde arasında özel profilli, asitlerden etkilenmeyen ve kolay değiştirilebilen bir lastik conta uygulanmaktadır. Conta arka kapak üzerine bağlanarak çöp boşaltılırken zedelenmesi engellenir.
 • Arka kapakta hazne sacı St52 veya muadil sacdan imal edilmiş ve yeterince takviyelendirilmiş bir yükleme haznesi bulunmakta, buraya yüklenen çöpler, çift etkili hidrolik silindirlerle tahrik edilen bir sıkıştırma mekanizmasıyla gövde içine alınmaktadır.
 • Sıkıştırma mekanizması arka kapak yan duvarlarında oluşturulmuş dolu çelik malzemelerden yapılmış kanallarda doğrusal hareket eden bir sürgü ve bunun ucunda dönerek yükleme haznesindeki çöpü süpüren St52 veya muadil sacdan mamul bir kepçeden (kürekten) oluşmaktadır. Sürgüye doğrusal hareket veren silindirler hazne dışına yerleştirilerek çöpün gövde içine silindirlerin itme kuvvetiyle alınması sağlanmakta ve bu sayede daha az enerji harcanarak daha fazla sıkıştırma elde edilmektedir.
 • Sürgü pabuçları aşınmaya dayanıklı yüksek yoğunlukta özel plastik malzemedendir. Sürgü sökülmeden, dışarıdan değiştirilebilir yapıda bağlanmaktadır. Sürgüde ayrıca aynı malzemeden yapılmış ve çelik kızaklara içten sürtünerek sürgünün çalışırken merkezlenmesini sağlayan pabuçlar mevcuttur.
 • Arka kapakla gövde arasında, bakım yapılırken kullanılan ve tek taraftan müdahale ile açılarak yerleştirilebilen, katlanır menteşeli bir emniyet dayama mevcuttur.
 • Arka kapak silindirleri üzerinde, kapak açıkken herhangi bir arıza nedeniyle düşmesini önleyecek emniyet valfi sistemi mevcuttur.
 • Kasa hacmine göre arka kapak ile ilgili sac kalınlıkları Şahlan standartlarında müşteri onayı ile belirlenmektedir.

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) SIKIŞTIRMA VE BOŞALTMA PERDESİ (BOŞALTMA KÜREĞİ) ÖZELLİKLERİ

 • Perde St 52 veya muadili sacdan imal edilmektedir, perde aşınmaya ve asitlerle dayanıklı, kolay monte edilebilir yapıda civata ile bağlanmış polyamid veya kestamit pabuçlarla yataklanmaktadır.
 • Perde çift etkili bir teleskopik silindirle kasıntısız olarak hareket ettirilmekte ve kasa boşken arka uçta durmaktadır. Çöp yüklendikçe, arka kapaktaki sıkıştırma mekanizmasının hidrolik basıncından uyarı aldığında yolu açarak perde silindirindeki yağı bir basınç regülatöründen geçiren özel bir valf uygulanmaktadır. Anılan valf, perde üzerinde gerçek bir karşı basınç (~60 bar) yaratarak perdenin ileri kaymasını sağlamakta ve böylece çöp paketlenerek sıkıştırma elde edilmektedir.
 • Sıkıştırma - boşaltma perdesi gövde yanlarına tabandan daha yukarıda yerleştirilmiş NPU 100 profiller veya en az 6 mm. kalınlığındaki U bükümlü sacdan mamul kızaklar üstünde hareket etmektedir. Böylece perde pabuçlarının tabandaki çöpten etkilenmesi önlenmektedir.
 • Kasa hacmine göre perde sac kalınlıkları Şahlan standartlarına göre müşteri onayı ile belirlenmektedir.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) HİDROLİK DONANIM ÖZELLİKLERİ

 • Hidrolik güç, araç vites kutusunda takılı olan PTO’dan alınan hareketin hidrolik pompaya iletilmesi ile sağlanmaktadır. PTO seçimi müşteri onayı ile yapılmaktadır. Özel durumlar ile ilgili ayrıca müşteri onayı alınmaktadır.
 • Sistemin düzgün olarak çalışabileceği basınç ve debide, kalite belgeli dişli tip pompa kullanılmaktadır. Özel bir pompa tipi seçilmek istendiğinde müşteri onayı alınmaktadır.
 • PTO’ya araç kabininden kumanda edilmektedir.
 • Hidrolik yağ tankı hacmi, toplam silindir hacminin en az 2 katıdır. St 37 veya muadil 3mm. sacdan imal edilen yağ tankı üzerinde 25 mikronluk uygun kapasiteli dönüş filtresi, 125 mikronluk uygun kapasiteli emiş filtresi, depo kapağı, yağ boşaltma tapası, çıkışında 1 1/2” ölçüsünde küresel vana ve termometreli seviye göstergesi mevcuttur. Özel durumlarda polietilen ünite tankı uygulaması yapılabilir; müşteri onayı alınmaktadır.
 • Tüm hidrolik silindir boruları dikişsiz, soğuk çekim dizayna uygun, sistemin en yüksek basıncına dayanımlı, yüzey pürüzlülükleri ilgili standartlara uygundur.
 • Arka kapak açma-kapama ile sıkıştırma-boşaltma perdesi ileri - geri hareketini kasa ön tarafına takılan seri nipelli emniyet valfli manuel kumandalı ve elektropnomatik veya elektrohidrolik en az l/2” ölçüsünde yön denetim valfı ile sağlanmaktadır.Sürgü kepçe hareketleri ise arka kapak üzerine takılan hem manuel hem de elektropnömatik/elektrohidrolik kumandalı en az l/2” ölçüsünde yön denetim valfı ile sağlanmaktadır. Böylece otomatik çalışmada araçtan alınan enerjinin tümünün sıkıştırma işlemi için harcanması sağlanmaktadır. Arka kapak üzerine takılan valfın manuel kumandalı portu çöp kabı boşaltma sistemi kumandası için kullanılmaktadır. Kumanda valfleri 250 bar basınca dayanıklı, yüksek kalite gövdeli, temperlenmiş ve sertleştirilmiş milleri olan ve NBR sızdırmazlık elemanlarına haizdir. Valfler kalite belgelidir.
 • Boru birleştirmelerinde yüksüklü rakorlar kullanılmaktadır. Hidrolik basınç hortumlarının tümü SAE 100R2 (çalışma ortamı -40°C+120°C, hidrolik yağa mukavim, nitril kauçuktan mamul alt kat, katlar arasında iki kat çelik tel örgü takviye, yağ ve diş etkenlere mukavim kauçuktan mamul üst kat) standardına uygundur. Emiş hortumu SAE 100R4 (çalışma ortamı: -40°C+120°C hidrolik yağa mukavim, nitril kauçuktan mamul, katlar arasında rayon kord bezi takviye ve gömme biçiminde yerleştirilmiş spiral çelik tel, yağ ve diş etkenlere mukavim neopren kauçuktan mamul üst kat), geri dönüş hortumu SAE 100 R1 standartlarına uygundur.
 • Hidrolik sistem çalışacağı basınç değerinin en az % 50 fazlasıyla test edilmiş ve sızdırmazlık elemanları bu koşullara göre dizayn edilmektedir.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) ÇÖP KABI BOŞALTMA DÜZENİ ÖZELLİKLERİ

 • Din normuna uygun istenilen çöp konteynerlerini kaldırıp hazneye deviren hidrolik kumandalı çöp yükleme düzeni mevcuttur. Müşteri uygulanacak çöp konteynerleri ölçülerini veya standartlarını Şahlan'a iletmekle sorumludur; bu bilgiler eşliğinde çöp konteyneri boşaltma sistemi kurulmaktadır.
 • Çöp toplama düzeni sacları St 52 veya muadil kalite sacdan, yüklü çöp kovası ağırlığını taşıyabilecek kalınlıkta sacdan imal edilmektedir.

   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) STANDART AKSESUARLAR

 • Çöp kabı kaldırma düzeni
 • Zincir takmaya müsait çamurluk ve toz lastikleri
 • Katlanır tip menteşeli arka kapak emniyet dayaması
 • Gece çöp toplamak için arkada projektör
 • Şoför uyarı düdüğü.
 • Flaş çakar tip sarı sinyal lambası.
 • Kaymaz, katlanabilir tip işçi taşıma basamağı.
 • Çöp kasası arkasına konulacak basamaklar standardında belirtilen özelliklerde, 80 kg’lık bir kişiyi taşıyacak ve basamak üzerindeki kişiyi sabit pozisyonunu ve güvenliğini sağlayacak şekilde tutma kolları
 • Arka kapak yan duvarlarını örten estetik örtü sacı.
 • Gövde ön altına yerleştirilmiş kolay temizlenir 80 lt pis su haznesi.
 • Arka kapak altında kolay temizlenebilir pis su tankı.
 • Standartlara uygun katlanabilir bisiklet korkuluğu.
 • Geri görüş kamerası ve kabinde sürücü koltuğu önünde LCD monitörü.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) KUMANDA DONANIMI VE ÇALIŞTIRMA

 • Kumanda kutusu dış ortamlardan etkilenmeyecek tiptedir.
 • Hidrolik kumandalı çöp yükleme düzeni yardımıyla yükleme haznesine doldurulan çöpler, arka kapak sağ yanında bulunan kumandalar vasıtasıyla ilgili standartlara uygun olarak çalıştırılarak sürgü - kepçe düzeninin uygun sırayla çalışması sonucunda gövde içine alınmaktadır.
 • Sürgü ve kepçe hareketlerinin sınırları limit ve basınç anahtarlarıyla sağlanmakta, böylece kullanılan güç verimli bir şekilde, kuvvet gereken yere tatbik edilmektedir.
 • Sistem mantık devresi, baskılı kart ile sağlanmakta, kumanda düğmeleri ve baskılı kart dış ortamlardan korunan bir kutuda muhafaza edilmektedir
 • Kumanda devresinde, sıkıştırmanın çalıştırma düğmesine basıldığında bir kez veya sürekli yapılabilmesi seçeneği ile sıkıştırma sırasında araç motor devrini yükselten otomatik gaz verme sistemi mevcuttur. 
 • Kumanda kutusunda ayrıca gaz verme, şoför uyarı düdüğü ve acil durum stop düğmesi mevcuttur.
 • Standardında belirtilen yerlerde bulunan acil stop düğmelerinden herhangi birisine basıldığında sesli ve görsel ikaz vererek tüm sistem iptal olmakta olup, sıkışma anında sistem olduğu pozisyondan geri hareket ederek açıklığı artırıp kurtarma pozisyonuna çalıştırmak kabin içerisinden mümkündür.
 • Sıkıştırma işlemi hareketlerinin her adımı, arka kapak sağ yanında bulunan kumanda kolları yardımıyla tek tek, tüm hareketlerin her iki yönüne yapılabilecek şekilde elle kumanda edilebilmektedir.
 • Boşaltma için, kasa önünde mevcut kumanda kolları ile arka kapak açılacak ve boşaltma perdesi arkaya doğru hareket ettirilmektedir. Ayrıca boşaltma için arka kapağın açılması kabin içerisinden ve kasa arka kısmına konulan kontrol butonları ile de yapılabilmektedir.
 • Arka kapak açık durumda gövde üzerinde bulunan sistem vasıtasıyla sürgü-kepçe düzeninin çalışması sağlanmaktadır. Dolayısıyla yükleme haznesinde bulunan çöplerin boşaltılması da sağlanmaktadır.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) BOYA ÖZELLİKLERİ

 • Boya, kaynak cürufları kaynak çekici ile kırılacak, metal fırça ile temizlenmektedir. Tüm kasa pas ve yağdan arındırıldıktan sonra antikorozif astar boya üzeri isteğe göre standart numarası RAL* olan renk boya ile son kat boyanmaktadır. Boyanın RAL kodu rengi müşteri tarafından Şahlan'a iletilmelidir.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) KULLANMA VE BAKIM ETİKETLERİ

 • Yağlama şeması etiketi kasanın uygun bir yerine perçinlenmektedir.
 • Kullanma talimatı etiketi kasanın uygun bir yerine perçin ile monte edilmektedir.
 • İmalatçı firma adı, adresi, ekipman imalat yılı, seri numarasını bildiren etiket ekipman ön sağ alt kısmına perçinlenmektedir.
 • Etiketler alüminyum plakadan uygulanmaktadır.
   

ŞAHLAN ÇÖP KAMYONU - HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KASASI (HSÇK) MÜŞTERİ PROTOKOLÜ

 • Şahlan, müşteri ile kasa hacmi, PTO marka ve tipi, çöp kabı boşaltma düzeni özelliklerindeki çöp kovası hacmini, RAL kodlu rengi başta olmak üzere spesifikasyonlar ile ilgili mutabık kalır; yazılı bir sözleşme şeklinde işbu mutabakat kayıt altına alınır.
 • Müşteri eğer isterse sipariş verildiği andan teslim anına kadar çalışma saatlerinde Şahlan fabrikasında yaptırmakta olduğu üretimi denetleyebilir. Bu denetlemelerin sıklığı veya şekli Şahlan idaresi ile müşteri arasındaki iyi niyet ilkelerine bağlı olmak zorundadır.
 • Şahlan, HSÇK tesliminde araç ve ekipman kullanımı hakkında gerekli eğitimi verecektir. İyi niyet çerçevesi içerisinde Şahlan müşteri veya operatör tarafından her türlü soru ve bilgilendirme talebine karşılık vermeye çalışacaktır.
Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.