Çöp Kamyonu Üreticileri

Bir kamyonu çöp kamyonu yapan şey onun üzerine bağlanan üstyapısıdır. Şahlan olarak biz bu üstyapıya "çöp toplama taşıtı" diyoruz. Türkiye'de genellikle "hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası" dendiği de olur.Adına her ne dersek diyelim en genel tabiri ile "çöp kamyonu" kullanılan ülkelere göre değişiklik gösteren bir makinedir. Şahlan olarak Türkiye'de çöp toplama taşıtı imal edenleri rakip olarak değil, ülke makineciliğine hizmet eden meslektaşlarımız olarak görürüz. O yüzden bu yazıda kendilerinden bahsedilmeyecektir.Dünya çapında çöp kamyonu üreticileri şunlardır:

ABD: McNeilus, Heil, New Way, Amrep, PeterBild, Oshkosh
AVRUPA: Kirchhoff Ecotec (Alman merkezli çok uluslu), Geesink Norba (İspanya merkezli yatırım firması alana kadar Hollanda orijinliydi), Terberg Group (Hollanda merkezli çok uluslu), NTM (Finlandiya),Kaoussis (Yunanistan), OMB (İtalya), AMS (İtalya), Mol (Belçika), Mazzocchia (İtalya), EcoZeta (İtalya) vb.ABD'li üreticiler ABD tarafından milli sanayiye verilen önem sebebi ile korunmaktadır. Eğer öyle olmasa idi bu markalar da Kirchoff veya Terberg grubu gibi bazı çok uluslu şirketlere ait olabilirdi. ABD'nin bu özel durumu ve ülkede yerleşik tasarım farklılıkları nedeni ile Şahlan olarak daha çok Avrupalı rakiplerimizi takip etmekteyiz.

Avrupalı rakiplerimizin çevreye, çöpün ayrıştırılmasına, elektrikli araçlara verdiği önemi gıptayla izliyoruz. Türkiye ve bölgemizde de aynı hassasiyetlerin oluşması gerekliliğini düşünüyoruz. Çevreyle ilgili hassasiyetlere çok önem veriyoruz ve oluşması için elimizden geleni yapıyoruz.Avrupa'daki üreticilerde tröstleşme (gruplaşma) yaygın olarak görülmektedir. Denilebilir ki Avrupa'da çöp kamyonu üretimi monopoly denilen 4-5 şirketin kontrolünde ilerler duruma gelmiştir. Şahlan olarak rakiplerimizin büyük sermayeleri, geniş servis ağları ve üretim kabiliyetleri olduğunun bilincindeyiz. Buna karşılık da müşteri odaklı esnek üretimimiz ve aile şirketi olmanın getirdiği sıcak ilişkiler ile  dünyanın dört tarafındaki müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Avrupalı rakiplerimizin vizyonlarını ve kurumsallıklarını saygı ile karşılamakla birlikte yüksek fiyatları ve esnek olmayan yaklaşımlarını hiç bir zaman örnek almıyoruz. Şahlan olarak kurumsal büyüklüğümüz hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın, şirket prensibi olarak müşterilerimize bir çözüm ortağı olarak yaklaşmaya devam edeceğiz.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.